1. OSTRAVSKÝ KLUBOVÝ VEČER EMCC Czech Republic nově sloučeného s ČAKO

(V rubrice “Ze zápisníků” přinášíme poznámky a texty účastníků akcí pořádaných EMCC o které se s námi jejich autoři podělili)

Dne 22.5.2018 se konal v Ostravě v prostorách Escholy koučovací klubový večer, kterým provázela Radka Gilarová. Na tomto setkání se sešli profesionální koučové i příznivci koučování. Atmosféra byla hned od samého začátku velmi příjemná, uvolněná a přátelská.

Po představení každého z nás jsme se dozvěděli informace o sloučení EMCC Czech Republic a ČAKO. Poté jsme přešli do hlavní části celého setkání, jehož téma znělo „Horké chvilky v koučování“. Společně jsme se jako skupina dohodli na zásadách, které budeme v průběhu workshopu dodržovat (např. důvěrnost, autenticita atd.). Následně jsme pracovali ve trojicích a diskutovali a rozebírali své „horké chvilky“. Zástupce každé trojice pak seznámil ostatní, se kterými nelehkými situacemi se jako koučové setkali. Pro všechny bylo zajímavé dozvědět se, s čím se kolegové v praxi potýkali, mnoho situací totiž i ostatní v praxi sami zažili. Bylo by určitě užitečné si rozebrat všechny tyto náročné situace, ale vzhledem k časovým možnostem jsme za každou trojici vybrali pouze jednu. Jako první jsme se věnovali tématu „když se koučovaný v závěru koučování rozhodne k odchodu z firmy“, příp. i další podobné situace, kdy se kouč dostává výběrem tématu nebo výsledkem koučování do „kontroverzní“ pozice mezi firmou jako zadavatelem a koučovaným. Probírali jsme jeden konkrétní případ z firemního prostředí a pomocí sdílení „best practices“ jsme hledali možné cesty přístupu k tomuto tématu při zachování kontraktu i koučovy profesionality a etiky.

Na druhém příkladu „horké chvilky v koučování“ jsme měli možnost si vyzkoušet tzv. Bálintovu metodu. Všechny nás tato metoda zaujala. Na konkrétním případu z praxe jedné účastnice o „ne moc dobrém pocitu z koučování, kdy vnímala malou zangažovanost své klientky“ jsme prošli pět kroků, ze kterých se „Bálint“ skládá (expozice, doplňující otázky, fantazie, nabídky dalšího postupu a reflexe). Proces sdílení, hledání a objevování přinesl užitek všem, nejen kolegyni, která případ přinesla.  Poté se již čas naplnil a další příklad jsme již nestihli.  A tak by se možná v budoucnu mohl konat 2. díl. těchto „horkých chvilek“.

Celým večerem se nesla příjemná, a zároveň kreativní a inspirující atmosféra. Během přestávky jsme také měli dostatek prostoru se vzájemně poznat a popovídat si u „šálku kávy“ J.

Každý z nás na konci setkání ocenil nejen užitečnost tohoto konkrétního večera, ale těchto setkávání obecně. Možnost sejít se a seznámit s dalšími kouči v takto podnětném a vstřícném prostředí, kde je možnost sdílet své zkušenosti, poradit se a debatovat o koučovacích tématech, je určitě obrovským přínosem.

A tak myslím, že mohu poděkovat nejen svým jménem, ale jménem všech, kteří se tohoto večera (nebo i předchozích) účastnili, organizátorům za jejich pořádání.

Hana Czyž