Informace k akreditacím – v čj

EIA

O EMCC akreditaci

Příslušné dokumenty k akreditaci najdete zde:

 1. EIA žádost
 2. Průvodce žádostí 
 3. Průvodce reflektivním protokolem
 4. Často kladené otázky

Co je European Individual Accreditation (EIA)?

Akreditace EIA je celoevropsky uznávané ocenění kvality, které prokazuje, že daný kouč/mentor má příslušnou úroveň znalostí a schopností, které umí efektivně používat ve své praxi. Akreditace EIA nastavuje vysokou úroveň standardů kvality a je na trhu uznávaná jako prestižní ocenění kvality koučů a mentorů. Tato akreditace napomáhá další profesionalizaci tohoto oboru tím, že:

 • nastavuje vysokou úroveň hodnotících kritérií
 • porovnává schopnosti a dovednosti na základě Kompetenční matice EMCC
 • využívá spolehlivé a důkladné hodnotící metody
 • vyžaduje profesionální přístup s uměním zpětné vazby a reflexe
 • zajišťuje závazek k neustálému rozvoji koučů a mentorů

K čemu je dobrá?

Akreditace EIA je relevantní pro všechny, kteří jsou zapojeni do mentorování a koučování, a to bez ohledu na to, zda je to jejich hlavní nebo vedlejší činnost. Každý může požádat o akreditaci příslušné úrovně od Foundation po Master Practitioner. K EMCC se může přidat kdokoliv a získat akreditaci i s minimem zkušeností. Jakmile se jeho kompetence v této oblasti rozvinou, pak může zažádat o vyšší úroveň, která více odpovídá nabytým dovednostem a zkušenostem.

Přínosy akreditace EIA

Pokud máte akreditaci EIA, znamená to, že jste profesionální kouč/mentor s nezbytnými znalostmi prověřenými přísnými standardy EMCC, který umí tyto znalosti a dovednosti používat v praxi. EIA:

 • poskytuje klientům větší záruku odborných kompetencí
 • zvyšuje osobní důvěryhodnost a profesionální postavení
 • ukazuje odhodlanost k neustálému rozvoji a zlepšování vašich koučovacích a mentorovacích dovedností
 • zvyšuje důvěryhodnost a standardy této profese
 • zaručuje, že nejste pouze způsobilý k vykonávání profese, ale že správně koučovat a mentorovat opravdu umíte
 • nastavuje systém pro váš osobní rozvoj

Obecně platí, že akreditace EIA od zájemců vyžaduje angažovanost, zapojení a tvrdou práci. Vyžaduje profesionální přístup a zájemci potvrzují, že projít procesem žádosti o akreditaci je pro ně užitečné tím, že se osobnostně rozvíjejí a zároveň si potvrzují svou každodenní praxi.