Koučové akreditovaní EMCC

Lenka Šilerová Senior Practitioner EIA20203696 20 April
2020
20 April
2025
Jana Culková Practitioner EIA20193495 03 December
2019
03 December
2024
Jitka Adamkova Practitioner EIA20193516 13 December
2019
13 December
2024
Radvan Bahbouh Senior Practitioner EIA20182415 09 July 09 July
2018 2023
Olivier Bauduin Practitioner EIA20182583 05 October 05 October
2018 2023
Rostislav Benák Practitioner EIA20182425 09 July 09 July
2018 2023
Milan Bobek Senior Practitioner EIA20182416 09 July 09 July
2018 2023
Roman Chudoba Senior Practitioner EIA20151906 01 February 01 February
2015 2020
Anna Crkalová Practitioner EIA20172297 19 February 19 February
2018 2023
Tereza Damborska Practitioner EIA20151917 01 April 01 April
2015 2020
Claire Dickson Practitioner EIA20151907 01 February 01 February
2015 2020
Ladislav Dvořák Senior Practitioner EIA20182417 09 July 09 July
2018 2023
Vladimír Dvořák Senior Practitioner EIA20182418 09 July 09 July
2018 2023
Hana Fialová Foundation EIA20182406 09 July 09 July
2018 2023
Radomíra Gilarová Practitioner EIA20182410 09 July 09 July
2018 2023
Naďa Grosamová Senior Practitioner EIA20182419 09 July 09 July
2018 2023
Milan Klindera Practitioner EIA20182411 09 July 09 July
2018 2023
Monika Kouhoutková Foundation EIA20182407 09 July 09 July
2018 2023
Ondřej Krása Practitioner EIA20182412 09 July 09 July
2018 2023
Pavel Křepelka Practitioner EIA20182424 09 July 09 July
2018 2023
Klára Lauritzenová Senior Practitioner EIA20182420 09 July 09 July
2018 2023
Radek Machac Practitioner EIA20182323 24 May 24 May
2018 2023
Sergej Magdycansky Foundation EIA20131821 25 November 25 November
2013 2018
Iva Pondělíková Senior Practitioner EIA20182421 09 July 09 July
2018 2023
Annette Reissfelder Practitioner EIA20182423 09 July 09 July
2018 2023
Norbert Riethof Senior Practitioner EIA20121771 03 September 03 September
2018 2023
Martin Šanca Foundation EIA20131824 25 November 25 April
2013 2019
Pavlina Schmidtová Practitioner EIA20182413 09 July 09 July
2018 2023
Ivan Skalík Practitioner EIA20182414 09 July 09 July
2018 2023
Tim Šlapák Senior Practitioner EIA20161991 02 March 02 March
2016 2021
Ondřej Štos Practitioner EIA20151970 11 December 01 December
2015 2020
Jan Trojánek Foundation EIA20182408 09 July 09 July
2018 2023
Lenka Vajsarová Foundation EIA20182409 09 July 09 July
2018 2023
Magda Vašáková Loumová Senior Practitioner EIA20182422 09 July 09 July
2018 2023

Platné individuální akreditace ČAKO

I. stupeň: AKREDITOVANÝ KOUČ (AC)

  • Barbora Taušová – Akreditovaný kouč, certifikát 0014092015, platnost akreditace do 14.9.2020
  • Eva Jarošová– Akreditovaný kouč, certifikát 0114032016, platnost akreditace do 14.3.2021
  • Karel Šoral – Akreditovaný kouč, certifikát 0211012016, platnost akreditace do 11.1.2021
  • Kateřina Kučerová – Akreditovaný kouč, certifikát 2017/1, platnost do 27.3.2022

Akreditační řád stanoví následující pravidla:

2.1. Název a stručná charakteristika kvalifikačních stupňů kouč

  • 2.1.1. První stupeň – Akreditovaný kouč (dále jen AC). Tento stupeň ověřuje, že kouč absolvoval takové všeobecné a speciální vzdělání, supervizi a vlastní praxi, které garantují jeho schopnost pracovat jako profesionální kouč pod průběžnou supervizí supervizora koučování (viz čl. 2.4.).
  • 2.1.2. Druhý stupeň – Akreditovaný profesionální kouč (dále jen APC). Tento stupeň ověřuje, že kouč absolvoval takové všeobecné a speciální vzdělání, supervizi a vlastní praxi, které garantují jeho schopnost pracovat jako profesionální kouč zcela samostatně.
  • 2.1.3. Třetí stupeň – Akreditovaný profesionální seniorní kouč (dále jen ACS). Tento stupeň ověřuje, že kouč absolvoval takové všeobecné a speciální vzdělání, supervizi a vlastní praxi, které garantují jeho schopnost pracovat jako profesionální kouč zcela samostatně, podílet se  profesionální přípravě koučů a poskytovat supervizi koučům všech stupňů.

2.3. Platnost a obnovení kvalifikačních stupňů koučů a vzdělávacích programů

  • 2.3.1. Všechny kvalifikační stupně koučů jsou platné po dobu pěti let ode dne udělení. Po splnění požadavků podle čl. 3.4. Kvalifikační požadavky na obnovení akreditace koučů, lze zažádat o obnovení kvalifikačního stupně.