Klubový večer s prezidentem EMCC Rizou Kadilarem

Ve čtvrtek 28.5. jsme na online klubovém večeru přivítali Rizu Kadilara, prezidenta EMCC. Inspirativní setkání bylo vedeno formou otázek směřovaných Rizovi, moderovala ho Radka Gilarová, prezidentka českého EMCC, do češtiny prostřednictvím chatu překládala Bára Belová.  Co se účastníci dozvěděli a čím se třeba nechali inspirovat?

Číst dálKlubový večer s prezidentem EMCC Rizou Kadilarem

Výroční sněm EMCC Czech

Ve čtvrtek 26. března 2020 proběhl výroční sněm členů EMCC, s ohledem na situaci online, zúčastnilo se ho 46 členů. Po celou dobu byla aktivní chat, do kterého se všichni aktivně zapojovali, ztakže diskuse probíhala Vyslechli jsme stručné hodnocení minulého roku, proběhlo 8 klubových večerů, kterých se zúčastnilo 130 členů i nečlenů EMCC, výjezdní zasedání rady, tradiční TMEL i další aktivity, probíhá převod akreditací aj. Klíčovou událostí roku byla bezpochyby červnová konference EMCC, se 135 účastníky a 25 vystupujícími. Důležitou akcí byla také návštěva Shelley Crawford z Accreditation EMCC Global týkající se procesu akreditací jednotlivců (EIA) i výcviků. Na rok 2020 chystá EMCC řadu akcí, zejména workshop týmového koučování s Davidem Clutterbuckem (plánovaný je přesun do online prostředí), klubové večery a další. V červnu začne příprava Globální mezinárodní konference EMCC, která proběhne v Praze 12. – 14. května 2021, dobrovolníci vítáni. Prioritou pro letošní rok je další propagace přínosů a praxe profesionálního přístupu ke koučování a mentoringu a s tím související vznik supervizních skupin pro kouče.  Supervize je součástí Etického kodexu EMCC a je zatím málo využívaná, vyzýváme tedy kouče od úrovně Senior Practitioner, aby se zapojili do připravovaného programu. Další novinkou je také koučovna EMCC přímo v centru Prahy, která bude po ukončení nouzového stavu členům opět k dispozici. A v neposlední řadě je v přípravě nový web. Závěr setkání jsme věnovali diskusi o podpoře, kterou jako koučové a mentoři nabízíme či můžeme nabídnout v čase koronavirové pandemie. Ukázalo se, že řada členů je velmi aktivní, poskytuje např. podporu týmům v první linii, nabízí psychologickou podporu aj. 

Účastníci po celou dobu konání Směnu velmi aktivně diskutovali jak fyzicky, tak prostřednictvím chatu, přesun do online prostředí tak můžeme hodnotit jako velmi vydařený a využitelný pro další podobné akce.  Kompletní informace ze Sněmu, včetně struktury členů a finanční rozvahy naleznete v Basecampu pro členy EMCC. Pro více informací, přihlášení dobrovolníků a supervizorů kontaktujte Danu Kodešovou na akce@emcc-czech.cz.  

Novinky z EMCC International

Jsme evropští i světoví. Postupně rozšiřujeme naši mezinárodní působnost nejen v Evropě, ale i na dalších kontinentech. Oslovují nás nové země a regiony a chtějí se připojit do společenství EMCC International Před rokem se stal naším novým členem Region Asijského Pacifiku. Letos v lednu v Kuala Lumpur pořádali první inaugurační konferenci, na které hostili zajímavé spírky z celého světa. Více o regionu www.emccapr.org. V současné době jednáme o přistoupení Portugalska a Regionu Latinské Ameriky se sídlem v Chile a postupným rozšiřováním do dalších zemí v regionu. 

Myslíme na supervizi! A vy? Po ročním úsilí mezinárodního týmu expertů se zapojením 100 supervizorů ve 23 zemích máme nový EMCC kompetenční rámec pro supervizi. Chceme tím zvyšovat standard pro supervizi a posilovat práci supervizorů, aby mohli být užiteční svým supervidovaným. Připomínáme tím závazek nás koučů v EMCC, zejména akreditovaných spolupracovat se supervizorem. Více informací o novém rámci zde https://emcc1.app.box.com/s/6pydjtg2dztvi0xyhhw4e88mu29rg3mb.


Informace o procesu akreditací koučů i výcviků z první ruky

31.10. 2019 proběhne v Praze celodenní workshop pro zájemce o akreditace jednotlivců i výcviků, který povede členka mezinárodní Rady EMCC zodpovědná celosvětově za akreditace Denise Whitworth spolu se svou kolegyní Shelley Crawford. Cílem workshopu je pomoci všem zájemcům s bezproblémovým absolvováním akreditačního procesu.

Program:

9-12 EQA – PRO KOUČOVACÍ VÝCVIKY (vysvětlení postupu a potřebných materiálů, prostor na otázky a řešení praktických věcí, na které narazili aplikanti)
12-13 obědová pauza
13-16 EIA – PRO INDIVIDUÁLNÍ KOUČE (vysvětlení postupu a potřebných materiálů, prostor na otázky a řešení praktických věcí, na které narazili aplikanti)

O místě konání Vás budeme včas informovat.

Máte zájem o více informací – napište nám na akce@emcc-czech.cz

Malé ohlédnutí za EMCC konferencí

Lenka Šilerová

Nejtěžší na koučování je mluvit o koučování“ byl téměř úvod přednášky Tima Brighta. Za mne perla hned na úvod, více než trefné. Jakožto kouče právě pracujícího na budování rozsáhlejší klientely mne téma silně oslovilo a inspirovalo. Jak mluvit o koučování, jak ho prodávat, aby dávalo firmám i jednotlivcům smysl ho využívat, aby již na začátku věděli, že koučování přináší hodnotu. Zajímavé bylo Timovo rozlišení mezi terapeutickým a konzultantským přístupem ke koučování a jejich specifika. Sally Bonneywell doporučovala mluvit řečí businessu, ukazovat čísla a přinášet příběhy. Obě vystoupení byla velmi inspirativní, stejně jako další příspěvky českých koučů /kouček a mentorek. Měření efektu koučování, budování koučovací kultury, nelze koučovat donekonečna, i málo stačí a řada dalších sdělení tvořilo pestrou náplň dne. 

Jako kouč, terapeut i manager jsem se nejvíce těšila na vystoupení Alfrieda Längleho o existenciálním koučování. A očekávání bylo více než naplněno. Alfried se věnoval smyslu, tedy největší hloubce motivace (nejen) managera, tomu, co doopravdy chce on sám, zda je ve vnitřním souladu sám se sebou. Jen z kontaktu se sebou může vyplynout autenticita. Ta je, aspoň dle mých zkušeností s firmami a managery různého typu, poměrně vzácná. Převládají role, hry, souboje ega. Ano, výkonnostně orientované cíle jsou v dnešní společnosti nezbytností, je třeba hledat cesty k dosažení cílů a „results oriented“ přístupy mají své opodstatnění. Ovšem za nimi se může schovat nešťastný, vnitřně nespokojený manager (či zaměstnanec), který ve své práci nenachází smysl a uspokojení. A (nejen) v tom případě má smysl jít a hledat smysl, naplnění, „vnitřní ano“.  Jen když jsme vnitřně v souladu s tím, o co usilujeme, můžeme být autentičtí, cítit se svobodní, plní energie, zažívat večer únavu, ale ne stres, jak říká Alfried. „Být sám sebou je těžké, ale dá se to trénovat“ je věta, která mi silně utkvěla. Za mne tedy více koučování a na smysl orientované práce. Jako již mockrát se ukázalo, že ty nejlepší věci jsou nejjednodušší a nejzákladnější. Že sebelepší technika nepřinese víc než otázky typu „doopravdy to chceš“? Nejen u Alfrieda, ale v dalších příspěvcích se znovu potvrdilo, že techniky jsou fajn, ale že úspěch koučování nestojí jen na nich, ale zejména na vztahu, spolubytí, autenticitě a někdy i síle ticha. 

Konference mne nepřekvapila vysokou úrovní, tu jsem čekala, ale zejména otevřeností příspěvků, ochotou kolegů sdílet své zkušenosti, radosti i neúspěchy. Přinesla mi inspiraci, přátelské sdílení, inspiraci k tomu, jak koučování prodávat, ale i poučení z chyb a milá setkání se známými i novými lidmi. A taky, připouštím, podklady a motivaci k akreditaci a antistresový balónek. Těším se na příště.