Online přihláška

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ V EMCC Czech Republic, z.s.


Firemní údaje

Firma

Jméno, Příjmení, Titul (*)
(Vyplňte i v případě, že se nejedná o firemní členství)

Adresa firma

IČO


Osobní údaje

Adresa bydliště

Email (*)

Telefon (*)

Webová stránka


Přihlašuji se závazně ke členství v EMCC Czech Republic, z.s. a mám zájem o:

Individuální členství fyzické osoby,

3 900 CZK/160 Euro/rok (350 CZK/měsíc)

Individuální členství fyzické osoby


Sponzorské členství právnické osoby,
která je příjemcem koučingových a mentoringových služeb.
(S možností vysílat až 3 libovolné zástupce na každou akci.)

10 000 CZK/rok (850 CZK/měsíc)

Sponzorské členství právnické osoby


Členství právnické osoby,
která poskytuje služby v oblasti koučingu a mentoringu.
(S možností vysílat až 3 libovolné zástupce na každou akci.)

12 000 CZK/rok (1000 CZK/měsíc)

Členství právnické osoby


Členství právnické osoby,
která poskytuje služby v oblasti koučingu a mentoringu a vzdělávající kouče.
(S možností vysílat až 3 libovolné zástupce na každou akci
+ bezplatné členství pro všechny účastníky kurzů 1 rok od zahájení kurzu.)

18 000 CZK/rok (1500 CZK/měsíc)

Členství právnické osoby, která poskytuje služby v oblasti koučingu a mentoringu a vzdělávající kouče


Individuální akademické členství

2 000 CZK/rok (170 Kč/měsíc)

Akademické


Členství neziskových organizací a vysokých škol

3 900 CZK/rok (350 Kč/měsíc)

NNO


Individuální studentské
studentů Katedry andragogiky a personálního řízení

600 Kč/rok po celou dobu denního studia

Individuální studentské


Individuální rodiče na rodičovské/mateřské

1000 Kč/rok

Individuální rodičovské


Odesláním přihlášky se zavazuji uhradit členský poplatek a přihlašuji se k etickému kodexu EMCC.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v přihlášce. Údaje zpracováváme v souladu s GDPR.