O EMCC

EMCC je nezávislá, nestranná a nezisková organizace.

EMCC tvoří  přidružené země nebo jednotliví členové ze zemí, kde není zřízena místní organizace.

Rada EMCC International odpovídá za strategii a směřování EMCC. Je složena ze zástupců z těchto zemí: Belgie, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maroko, Turecko, Ukrajina a Velká Británie.

EMCC sdružuje všechny, jejichž společným cílem je zvyšování profesní úrovně mentoringu, koučování a supervize.

  • kouče, mentory a supervizory;
  • poskytovatele služeb v oblasti koučování a mentorování;
  • poskytovatele výcviků a odborného rozvoje a supervize v koučování a mentoringu;
  • odborníky, kteří se teoreticky zabývají problematikou koučování a mentoringu;
  • studenty příbuzných oborů (psychologie, andagogika, pedagogika, management);
  • všechny, kteří služeb koučování a mentoringu využívají.

EMCC zaštiťuje akreditaci koučů v rámci systému European Individual Accreditation (EIA) a připravujeme plně českou verzi akreditací. Akreditace vycházejí z kompetenčního modelu (úrovně znalostí a postojů kouče a jejich reflexe) a etického kodexu.

Smysl EMCC

EMCC je tu proto, aby rozvíjelo, propagovalo a nastavovalo očekávání nejlepší praxe v mentoringu, koučování a supervizi a to ku prospěchu jednotlivců, organizací a celé společnosti. 

Vize EMCC

EMCC usiluje o to, být místem, kam se lidé obracejí, když se zajímají o mentoring  a koučování.

Cíle EMCC

Cílem EMCC je propojit nejen svět profesionálních koučů, jejich klientů, koučovaných a mentorovaných,
ale také svět poskytovatelů vzdělání, akademiků a výzkumníků.

  • Poskytovatelé služeb v oblasti koučinku a mentoringu, školení a supervize.
  • Odborníci, kteří se teoreticky zabývají problematikou koučinku a mentoringu,
  • Ti, kteří služeb v oblasti koučinku a mentoringu využívají.

EMCC podporuje prosazování a osvojování stanovených kritérií.

Etický kodex

V listopadu 2010 na konferenci v Dublinu Evropská rada pro EMCC jednomyslně schválila Etický kodex, který byl v roce 2016 novelizován, v roce 2017 se EMCC přihlásilo ke Globálnímu etickému kodexu.