Otázky, podněty a stížnosti

Abychom podpořili etiku a kvalitu při využívání koučování a mentoringu, nabízíme možnost pro všechny účastníky a dotčené v procesech koučování a mentoringu se obracet na profesní sdružení EMCC Czech Republic v případě jakýchkoli otázek, nejasností nebo úvahách o pochybení. Veškeré otázky, podněty či stížnosti projednává rada EMCC Czech Republic.

Účel

Všechny členské subjekty uvedení v seznamu členů se zavázali dodržovat Globální etický kodex pro koučování a mentoring (https://www.globalcodeofethics.org/ nebo českyhttp://www.emcc-czech.cz/standardy-etika/eticky-kodex/). Při komplexnosti a neustálém vývoji oboru a při všech snahách zajistit dodržení etického přístupu a kvality se může stát, že dojde k otázkám, pochybení nebo pochybnostem. Nám jde hlavně o to, abychom dokázali zachytit co nejvíce takových situací a mohli se nad nimi zamyslet a poučit se z nich. Proto vítáme všechny podněty a spolupráci v této oblasti.