Rada EMCC Czech Republic, z. s.

22. 3. 2018 byla na 10.  výročním sněmu  zvolena nová rada spolku ve složení

 

Radomíra Gilarová – prezidentka EMCC Czech Republic

 

Vladimír Dvořák

 

Přemysl Líbal

 

Dana Kodešová

——————————————————————————————————

 

Tato rada ukončila po 3 letech svou práci 22. 3. 2018

26. 3. 2015 byla na 7.  výročním sněmu  zvolena rada spolku ve složení

 

07f8960
Norbert Riethof

prezidnt EMCC Czech Republic
statutární zástupce EMCC Czech Republic, z. s.

norbert.riethof@emcc-czech.cz
CZ.President@emccouncil.org

 

c5dee507-6497-4c68-8587-4ea68f7d86c8
Roman Chudoba

radní pro etiku a předpisy

roman.chudoba@emcc-czech.cz

 

bdfd349d-ef59-4ea1-825c-9a5998cee1b5
 Vlastimil Jaroš

radní pro výzkum a publikační činnost

vlastimil.jaros@emcc-czech.cz

 

108a534
Jiří Soljak

radní pro marketing a členskou základnu

jiri.soljak@emcc-czech.cz

 

298579c
Michal Barda

radní pro akreditace a standardy

michal.barda@emcc-czech.cz

 

Rada jmenovala výkonnou ředitelku

 

dak-1048
Dana Kodešová

výkonná ředitelka EMCC Czech Republic,
statutární zástupce EMCC Czech Republic, z. s.

dana.kodesova@emcc-czech.cz, akce@emcc-czech.cz